De schoolraad is een verplicht adviesorgaan in elke school en bestaat uit drie geledingen: ouders, leerkrachten en lokale gemeenschap. De directeur fungeert als permanent adviseur.

Samenstelling van de schoolraad van GVB Tielrode:

Hieronder lees je de verslagen van de schoolraad. Ze worden gepubliceerd van zodra ze goedgekeurd zijn.